ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 14Λ/17-02-2017
ΑΔΑ 6ΩΨΠΟΡ1Π-8ΗΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear