Προμήθεια πολυμηχανημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πολυμηχανημάτων

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια πολυμηχανημάτων (εκτυπωτής-fax-σαρωτής)
Αριθμός Εντολής 263/02-11-2016
ΑΔΑ ΩΘΛ0ΟΡ1Π-ΥΟΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear