Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.500 λίτρα
Αριθμός Εντολής 250/22-11-2016
ΑΔΑ 7Θ49ΟΡ1Π-Λ3Η
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear