Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες κτηρίου ΕΚΑΒ Λαμίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες κτηρίου ΕΚΑΒ Λαμίας

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή
Αριθμός Εντολής Δ39/21-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2016
Bear