ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕ(531) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕ(531)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΕ(531)
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1/2017
ΑΔΑ ΑΡΙΘ ΑΔΑΜ:17PROC005668608 2017-01-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-01-2017 - Ωρα 10:00
Αρχείο PDF pdf
Bear