ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 2/02-01-2017
ΑΔΑ 7Σ9ΣΟΡ1Π-ΜΔ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-01-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear