ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ
Αριθμός Εντολής 11/17-01-2017
ΑΔΑ 6ΣΔΟΟΡ1Π-ΣΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear