ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΝΥΣΤΕΡΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ
Αριθμός Εντολής 11/17-01-2017
ΑΔΑ 6ΘΥ9ΟΡ1Π-ΥΞΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear