ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR-6, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ LR-14, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 123Α
Αριθμός Εντολής 16/17-01-2017
ΑΔΑ ΨΨΦΖΟΡ1Π-ΥΩΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear