Προμήθεια λοιπού υλικού με ΑΕ 7/11 674 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού με ΑΕ 7/11 674

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 674/2017
ΑΔΑ ΨΩΒ3ΟΡ1Π-ΦΩΧ
ΑΔΑΜ 17PROC005731535 2017-01-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear