Προμήθεια λοιπού υλικού με ΑΕ 11/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λοιπού υλικού με ΑΕ 11/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ομοαξονικό καλώδιο για κάμερες κλειστού κυκλώματος
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 675/2017
ΑΔΑ ΩΡ21ΟΡ1Π-ΚΓ4
ΑΔΑΜ 17PROC005731883 2017-01-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear