Προμήθεια λάδια κινητήρα για ΚΗΙ 6782 ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και ΚΗΗ 1005 ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια λάδια κινητήρα για ΚΗΙ 6782 ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και ΚΗΗ 1005 ΕΚΑΒ Τομέα Θήρας

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1 ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5W -30Ή 5W-40 LONG LIFE MB-APPROVAL 229.31/229.51VW 50400/50700 ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ 1005 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΘΗΡΑΣ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΛΙΤΡΑ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ SAE 5W 30 WSS-M2C913-C ή D ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6782 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ FORD TRANSIT.
Αριθμός Εντολής 25 και 29/14-02-2017
ΑΔΑ 9ΠΗΒΟΡ1Π-ΠΝ3
ΑΔΑΜ 17PROC005805360
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear