Προμήθεια κλειδαριάς εξωτερικής πόρτας για τον τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια κλειδαριάς εξωτερικής πόρτας για τον τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ.

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια κλειδαριάς εξωτερικής πόρτας για τον τομέα ΕΚΑΒ-ΔΡΑΜΑΣ.
Αριθμός Εντολής 90/11-10-2016
ΑΔΑ Ω001ΟΡ1Π-5ΡΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear