ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

1. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2), 50LT (ΛΙΤΡΑ)/ 200BAR, 1 ΤΜΧ.

2. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (C2H2), 8ΚGR (ΚΙΛΑ- ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑΡΙΑ), 1 ΤΜΧ.

3. ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - ΑΤΕΛ- (ΚΟΡΓΚΟΝ), 50LT (ΛΙΤΡΑ)/ 200BAR, 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 26/22-02-2017
ΑΔΑ 7Χ25ΟΡ1Π-Κ3Υ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear