ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΕΝΗ ΦΙΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:
1. ΟΞΥΓΟΝΟΥ (Ο2), 50LT (ΛΙΤΡΑ)/ 200BAR, 1 ΤΜΧ.
2. ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ (C2H2), 8ΚGR (ΚΙΛΑ- ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΑΡΙΑ), 1 ΤΜΧ.
3. ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΓΟΝ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ- ΑΤΕΛ- (ΚΟΡΓΚΟΝ), 50LT (ΛΙΤΡΑ)/ 200BAR, 1 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 26/22-02-2017
ΑΔΑ ΨΘ8ΔΟΡ1Π-Β2Ο
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear