ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 26/17-01-2017
ΑΔΑ 7Τ6ΥΟΡ1Π-ΗΙΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear