ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 611/2017
ΑΔΑ 6Ε91ΟΡ1Π-Σ52
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear