Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 5/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 5/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑΝΝΝΙΤΣΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 271/2017
ΑΔΑ 17PROC005694286 2017-01-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-01-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear