Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 4/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 4/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 270/2017
ΑΔΑ 17PROC005694251 2017-01-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-01-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear