Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 3/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια καυσίμων με ΑΕ 3/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 269/2017
ΑΔΑ 17PROC005693968 2017-01-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-01-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear