Προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υλικών συντήρησης πυροσβεστήρων

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1.Πυροσ/ρες ΡΑ 1κιλού -συντήρηση 8 τεμ
2. Πυροσ/ρες ΡΑ 2κιλών -συντήρηση 3 τεμ
3. Πυροσ/ρες ΡΑ 6κιλών ABCE -συντήρηση 30 τεμ
4. Πυροσ/ρας αυτόματος 12κιλών -συντήρηση 1 τεμ
5. Πυροσ/ρας CO2 5κιλών -συντήρηση 1 τεμ
6. Πυροσ/ρες 3κιλών -συντήρηση 3 τεμ
Αριθμός Εντολής 58/26-05-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear