Προμήθεια Υλικά Καθαριότητας. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Υλικά Καθαριότητας.

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Υλικά καθαριότητας για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.
Πιθανή Δαπάνη με φπα 24% 2.450,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2017
Αριθμός Διακήρυξης 1478/2017
ΑΔΑ 6Ι62ΟΡ1Π-1ΑΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear