Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για το ΚΗΗ 1301 ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Τομέα Χίου

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ -1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΑΣ VW TRANSPORTER.
Αριθμός Εντολής 33/16-02-2017
ΑΔΑ 934ΕΟΡ1Π-9ΥΓ
ΑΔΑΜ 17PROC005840122
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear