Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΧΕΠ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1 ) 10 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ Η4 12V – 55W
2 ) 20 TEM ΛΑΜΠΑ Η7 12V – 55W
3 ) 20 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ 12V – 5W ΑΚΑΛΥΚΗ
4 ) 10 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ 12V – 21W
5 ) 10 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΩΤΗ 12V – 5W
6 ) 20 TEM ΛΑΜΠΑ 12V 21W/ 5W
7 ) 10 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΗ 12V 21W /5W
8 ) 10 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΗ 12V 21W
9 ) 20 ΤΕΜ ΛΑΜΠΑ Η1 12V21W
Αριθμός Εντολής 202/26-09-2016
ΑΔΑ ΨΡΨΠΟΡ1Π-Θ17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear