Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης με ΧΕΠ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1 ) 10 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΑΧΙ 50Α
2) 10 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΑΧΙ 80Α
3 ) 10 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΑΧΙ 60Α
4 ) 10 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΑΧΙ 100 Α
5 ) 5 ΤΕΜ ΡΕΛΕ 4 ΕΠΑΦΩΝ
6 ) 5 TEM ΡΕΛΕ 5 ΕΠΑΦΩΝ
7 ) 25 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΙΝΙ 10Α
8 ) 25 ΤΕΜ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΤΑ ΜΙΝΙ 15Α
Αριθμός Εντολής 203/26-09-2016
ΑΔΑ ΨΗ1ΑΟΡ1Π-ΩΝΧ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear