Προμήθεια ηλεκτροδίων αυτόματου απινιδωτή τύπου ZOLL – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτροδίων αυτόματου απινιδωτή τύπου ZOLL

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ηλεκτρόδια αυτόματου απινιδωτή τύπου ZOLL για την κάληψη των αναγκών του ΕΚΑΒ Λάρισας και τομέων του.
Τεμάχια 156, πιθανής δαπάνης 7.157,28 € με φπα 24%
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 753/2017
ΑΔΑ 7ΔΛΔΟΡ1Π-0ΨΓ
ΑΔΑΜ 17PROC005775142
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2017 - Ωρα 10:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear