Προμήθεια ηλεκτρόδια απινίδωσης για απινιδωτή AED ZOLL για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρόδια απινίδωσης για απινιδωτή AED ZOLL για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ AED ZOLL ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ
Αριθμός Εντολής 4/16-01-2017
ΑΔΑ 6944ΟΡ1Π-0ΨΟ
ΑΔΑΜ 17PROC005741314
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear