ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩ ΚΑΙ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4 PLUS ANΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ G12 PLUS
Αριθμός Εντολής 34/09-03-2017
ΑΔΑ 6PR6OR1P-83I
ΑΔΑΜ 17PROC005904088
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear