Προμήθεια υγειονομικού υλικού με ΑΕ 9/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού με ΑΕ 9/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Ανταλλακτικά και εργασία για την συντήρηση και επισκευή αναπνευστήρα τύπου Oxylog 2000 DRAGER με S/N ARLE-0044, που ανήκει στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των Κινητών Μονάδων
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-01-2017
Αριθμός Διακήρυξης 676/2017
ΑΔΑ ΩΨΨΘΟΡ1Π-ΞΥΜ
ΑΔΑΜ 17PROC005731793 2017-01-26
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear