Προμήθεια υγειονομικού υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1.Μπαταρία για αναπνευστήρα τύπου CROSSVENT 4 BMD
Αριθμός Εντολής 513/16-11-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear