Προμήθεια υγειονομικού με ΑΕ 14-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού με ΑΕ 14-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Σάκος μεταφοράς νεκρών (Νεκρόσακος)
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 839/2017
ΑΔΑ ΩΜΥ9ΟΡ1Π-ΛΙΝ
ΑΔΑΜ 17PROC005749082 2017-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear