Προμήθεια υγειονομικού με ΑΕ 13-17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια υγειονομικού με ΑΕ 13-17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Στιγμιαίος πάγος - gold pak
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 838/2017
ΑΔΑ 72ΞΛΟΡ1Π-ΓΜ0
ΑΔΑΜ 17PROC005749239 2017-02-01
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-02-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear