ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:

1. 80 εκ. Χ 50 εκ. Χ 125 εκ, 300 ΚΙΛΑ
2. 60 εκ. Χ 40 εκ. Χ 80 εκ., 300 ΚΙΛΑ
3. ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ 50 εκ. Χ 30 εκ. Χ 60 εκ., 400 ΚΙΛΑ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (ΠΧΒΧΥ).

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΜΑΥΡΕΣ.
Αριθμός Εντολής 03/07-02-2017
ΑΔΑ ΩΝΨΗΟΡ1Π-ΡΛΜ
ΑΔΑΜ 17PROC005793096
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear