ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ KAI ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟROLA ΜΤΗ800 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ KAI ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟROLA ΜΤΗ800

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ KAI ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΟΤΟROLA ΜΤΗ800:

1. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΝΝΤΝ4655Β,
2. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 12V, FLN9449A
Αριθμός Εντολής 29/01-03-2017
ΑΔΑ Ψ7ΗΖΟΡ1Π-ΕΝΦ
ΑΔΑΜ 17REQ005853091
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear