Προμήθεια για επαγγελματικές σαπουνοθήκες τοίχου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια για επαγγελματικές σαπουνοθήκες τοίχου

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Επαγγελματικές σαπουνοθήκες τοίχου για σκληρή χρήση, όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας
Αριθμός Εντολής 274/22-11-2016
ΑΔΑ 6ΥΗΑΟΡ1Π-1ΛΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear