ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν6 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν6

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ XL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ν6
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 892/2017
ΑΔΑ 6ΨΛΨΟΡ1Π-09Ξ
ΑΔΑΜ 17PROC005832096
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017 - Ωρα 12.00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear