Προμήθεια φίλτρων με ΧΕΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φίλτρων με ΧΕΠ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1.Φίλτρο λαδιού Κωδ. 03L115562 4 τεμ
2.Φίλτρο πετρελαίου Κωδ. 7Η0127401Β 4 τεμ
Οι τεχνικές προδιαγραφές επισυνάπτονται στο τέλος της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Αριθμός Εντολής 164/31-10-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear