ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ 10L
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-02-2017
Αριθμός Διακήρυξης 610/2017
ΑΔΑ 6ΩΞΦΟΡ1Π-Α9Δ
ΑΔΑΜ 17PROC005770829
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear