Προμήθεια φαξ τηλεφώνου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια φαξ τηλεφώνου

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια φαξ τηλεφώνου 3 τεμ
Αριθμός Εντολής 83/09-09-2016
ΑΔΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-11-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear