ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ-9

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΦΑΡΟΙ LED ΜΠΛΕ 12V
Αριθμός Εντολής 38/23-01-2017
ΑΔΑ ΨΨΙ6ΟΡ1Π-Β7Θ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear