Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & περιφερειακών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & περιφερειακών

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & περιφερειακών για την Κ.Υ. ΕΚΑΒ
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-12-2016
Αριθμός Διακήρυξης 64/2016
ΑΔΑ 62ΩΜΟΡ1Π-ΙΓΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-12-2016 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear