Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλισμό του Συνεργείου της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλισμό του Συνεργείου της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργαλεία για τον εξοπλισμό του Συνεργείου της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας
Αριθμός Εντολής 272/22-11-2016
ΑΔΑ 7ΥΞΒΟΡ1Π-12Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear