Προμήθεια εργαλείων χειρός για το Συνεργείο Οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια εργαλείων χειρός για το Συνεργείο Οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εργαλεία χειρός για το Συνεργείο Οχημάτων της Κ.Υ. όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας
Αριθμός Εντολής 271/22-11-2016
ΑΔΑ ΩΥ4ΙΟΡ1Π-Ω08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear