Προμήθεια drum για φωτοτυπικό μηχάνημα ΚΟΝΙΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια drum για φωτοτυπικό μηχάνημα ΚΟΝΙΚΑ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή DRUM για φωτοτυπικό μηχάνημα ΚΟΝΙΚΑ 7013 (γνήσιο)
Αριθμός Εντολής 98/18-11-2016
ΑΔΑ 6Η3ΧΟΡ1Π-ΔΦΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear