ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΚΑΝΙΣΤΡΑ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ (ΚΑΝΙΣΤΡΑ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΔΟΧΕΙΟ (ΚΑΝΙΣΤΡΟ) ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DEVILBISS
Αριθμός Εντολής 14/15-02-2017
ΑΔΑ 6Σ9ΧΟΡ1Π-Μ71
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear