Προμήθεια χαρτών πόλης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια χαρτών πόλης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια χαρτών πόλης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 76Κ/08-08-2016
ΑΔΑ ΩΧΦΥΟΡ1Π-8ΘΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-12-2016
Αρχείο PDF pdf
Bear