ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΧΑΡΤΕΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ.
Η έκδοση να είναι από το 2015 και μετά εάν υπάρχει.
Να περιέχει το νομό Αττικής, περίχωρα και Σαλαμίνα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ.
Αριθμός Εντολής 20/20-02-2017
ΑΔΑ 7ΖΚ4ΟΡ1Π-Μ3Γ
ΑΔΑΜ 17REQ005820075
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear