ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΠΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΠΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΠΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αριθμός Εντολής 04/06-02-2017
ΑΔΑ ΩΕΟΝΟΡ1Π-Ε5Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear