ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑ) ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ.
Για υπηρεσιακό όχημα, εργοστασίου κατασκευής FORD τύπου MONDEO με αριθμό πλαισίου WFODXXGBBD8C41472 και ημερομηνία 1ης ταξινόμησης 06-10-2008.
Αριθμός Εντολής 2/26-01-2017
ΑΔΑ 679ΞΟΡ1Π-99Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-02-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear