ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ VW TRANSPORTER ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΚΗΙ 9998 ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 32/09-03-2017
ΑΔΑ ΩΓ2ΓΟΡ1Π-ΘΤΨ
ΑΔΑΜ 17PROC005904051
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-03-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear